Nyhetsarkiv

Barentshavet

Forskning på hav, vær og is

Årsmøtet til Arven etter Nansen var digitalt i år. Fra Meteorologisk institutt bidro forskere med presentasjoner om hvordan været påvirker havstrømmene inn i Barentshavet, hvordan iskanten beregnes og med en workshop om innovasjon rettet mot brukere.

Les mer
who eats whom

Hva spiser de minste dyrene i Arktis?

Å forstå hvem som spiser hvem er viktig for å beskrive hvordan næring og energi beveger seg mellom artene i marine økosystem. Forskningsfeltet blomstrer som aldri før takket være ny teknologi og mer avanserte metoder. Disse tillater oss å avdekke hittil ukjente sammenhenger som tidvis rokker ved kjente paradigmer innen økologien.

Les mer
Net, harvest, fishing, gear

Berekraftig fiskeri

Den fyrste modelleringsstudien av korleis ein gjennomfører eit berekraftig fiskeri for fiskeriforvaltninga i Barentshavet.

Les mer

Mekanismer under atlantifisering av Arktis

Atlantifisering gjør Arktis preget av varmere havtemperaturer og redusert havis. Barentshavet er «hot spot» for disse endringene, noe som har brede sosioøkonomiske og miljømessige konsekvenser i regionen. Imidlertid er det foreløpig ingen fullstendig forståelse av hva som forårsaker havoppvarmingen.

Les mer

Den vikande iskanten

Sist vinter, eit sjeldan syn i Barentshavet openbara seg: Havis nådde Bjørnøya, eit ganske sørleg punkt for havis. Vi må attende til 80- og 90-talet for å minnast noko slikt. Undrar du på korleis dette kan gå til i desse globale oppvarmingtider og havissmelting?

Les mer

Storleiken til polartorsken har auka i Barentshavet dei siste 30 åra

Polartorsk er ein viktig fiskeart som overfører energi frå dyreplankton til større dyr. Polartorsk er avhengig av havis for gyting og dei tidlege åra av livet deira. Redusert isdekke kan derfor påverke overleving og vekst av ung polartorsk. Anten gjennom å stadar å gøyme seg for å verte eten, eller tilgangen av byttedyr.

Les mer

Arven etter Nansen årsrapport for 2019

Vi er stolte av å gi et glimt av våre mange prosjektaktiviteter fra 2019. Årsrapporten framhever den nye vitenskapelige kunnskapen som har begynt å dukke opp og presenterer noen av våre forskningsaktiviteter, våre forskere og rekrutter.

Les mer
Christian Morel /www.christianmorel.net

Viruseffekt på arktisk havforskning

Denne våren skulle 36 av forskerne i Arven etter Nansen prosjektet ha returnert fra de isdekte havområdene i Barentshavet med nye data om hvordan livet i havet arter seg i en tidlig vår i og under havisen.

Les mer
FF Kronprins Hakon på tokt i Barentshavet for Arven etter Nansen. (Foto: Christian Morel)

Viruseffekt på arktisk havforskning

Denne våren skulle 36 av forskerne i Arven etter Nansen prosjektet ha returnert fra de isdekte havområdene i Barentshavet med nye data om hvordan livet i havet arter seg i en tidlig vår i og under havisen.

Les mer
Iskanten av Christian Morel

Å forutsjå den vandrande iskanten

Den arktiske sjøisen er i bevegelse heile året. Den utvidar seg til sitt ytterste i mars, og når sitt minimum i september. Variasjonane gjennom året, og frå år til år, beror på vind, vær, og havstraumane. Men Arktis er i endring.

Les mer

Streaming Arrangement

I dette seminaret som Tekna arrangerer vil dere få vite mer om prosjektet i sin helhet og vi vil også gå litt dypere inn i to delprosjekter.

Les mer

Klimavarsling – En arv etter Nansen

Pionerene Fridtjof Nansen og Bjørn Helland-Hansen fikk rett: Endringer i hav og klima kan varsles. Vi nordmenn er kjent for å være over gjennomsnittlig opptatt av været, og værvarselet styrer

Les mer
Nansen sitat

«Hva skal der overhovedet være til at ligge der oppe i isen at rode»

Vi har med blant annet fotografer, forfattere, journalister og kunstnere om bord på toktene våre. De formidler og forteller historier fra toktene og gir et innblikk i hva som skjer når vi forsker til prosjektet Arven etter Nansen om bord FF Kronprins Haakon.

Hege Holen Paulsrud var med på tokt i 2019 og formidlet store bilder på lerret til små tegneseriehistorier om forskning og livet om bord. Hun skrev også blogg om opplevelsene om bord.

Les mer
fisk og forskning

Internasjonalt berekraftig fiskeri

Eit sidearrangement i Arctic Frontiers organisert av Marit Registad og Alf Håkon Hoel, UiT Kva skal til for å få eit berekraftig fiskeri? Med bakgrunn i erfaringane frå den arktiske

Les mer
Forskningsfartøy i isen

Frå forsking til kunnskap for alle

Sidearrangement til Arctic Frontiers organisert av Arven etter Nansen Korleis kan kunnskap frå avanserte forskingsprosjekt nå ut til publikum og dei som har mynde til å ta avgjersle? Korleis kan

Les mer

Jul med Nansen i Polhavet

Fridtjof Nansens ferd med «Fram» fra 1893 til 1896 regnes som en av tidendes viktigste polarekspedisjoner. Men tross uvær, kulde og mørke feiret polarheltene jul i isødet.

Les mer
© Angelika Renner / The Nansen Legacy

Kampen om livet i Arktis

Polhavet framstår som et ugjestmildt sted uforenelig med liv når vi ser bilder av Ousland og Horn som kjemper seg mot sør med stadig mindre mat igjen på dag 85 over den arktiske havisen. Dag for dag følger vi de to polfarerne og skipet Lance som jobber seg mot hverandre. Meter for meter i kulde og mørke. Åtte grader lengre øst ligger forskningsskipet Kronprins Haakon. Der er det 35 forskere ombord som skal skaffe kunnskap om biologi og fysiske forhold i og under havisen i regi av forskningsprosjektet Arven etter Nansen. Der Ousland og Horn kjemper for livet over vann, med stor oppmerksomhet om all aktivitet og strabaser de møter, vet vi veldig lite om livet under vann på denne tiden av året.

Les mer

Uro i økosystemet

Når vi snakker om Arktis blir det ofte mye tall. Hvor mye is som smelter, hvor gammel den er, hvor mye havnivået eller temperaturen stiger og så videre. Det er

Les mer

Tror de kan forutsi endringene Barentshavet

Forskerne i Arven etter Nansen stoler på egne evner når det gjelder å forutsi den framtidige utviklinga i Barentshavet. De mener havområdet er i ferd med å bli mer sårbart.
– Det er et alvorlig varsel, sier havforsker Benjamin Planque.

Les mer

Arven etter Nansen samler prøver i russisk sone

Akvaplan-niva-forsker Vladimir Savinov er ombord det russiske forskningsfartøyet Dalnie Zelentsy, på overvåkningstokt i det østlige Barentshavet. Gjennom et samarbeid mellom Murmansk Marinbiologiske Stasjon (MMBI) og Akvaplan-niva skal Savinov ta prøver

Les mer

Om torsk, klima, polartorsk og bunndyr

Er vi sikre på at det bare er klimaendringene som fører til at torsken fortrenger den langt mindre polartorsken i farvannene rundt Svalbard? Nei, det er vi ikke, skriver Jørgen Berge og Paul Renaud.

Les mer

Året rundt i Barentshavet

Mens du fortsatt nyter sommerens varme og et bugnende utvalg frukt og bær, foregår det en storstilt klargjøring for vinteren lengre nord. I det nordlige Barentshavet «vet» planter og dyr

Les mer
FF Kronprins Haakon

Årsrapport 2018

Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt Årsrapporten for 2018 er klar, og kan lastes ned her. Det første året av Arven etter Nansen-prosjektet er vel gjennomført. Det har vært

Les mer

Smart undervannsrobot leter etter plankton

Planteplankton er notorisk vanskelig å telle, litt som å prøve å telle støvpartikler i lufta. Nå kan en selvgående undervannsrobot gjøre jobben. Roboten er oppkalt etter den norske havforskeren Harald

Les mer

Atlantisk vann under lupen i Barentshavet

I dag starter Nansen-paleotokt med forskningsskipet «Kronprins Haakon». Målet med toktet er å undersøke den naturlige variasjonen av isdekket og innstrømmingen av stadig mer atlantisk vann i Barentshavet.

Les mer

På tokt til isfritt farvann

Når forskningsfartøyet «Kronprins Haakon» legger ut fra Longyearbyen, har masterstudenten Aleksander Libæk fått hyre. Han skal hente inn data fra havstrømmene som han skal jobbe med i årene framover. For forskerne er det bare ett problem: Isen er ikke der.

Les mer