Nyhetsarkiv

Stigning og fall av isproduksjonen i Arktiske havisfabrikker

Hvert år gjennomgår ishavet i Arktis en syklus av smelting og frysing. Fra mars til september smelter isen gradvis og blir tynnere, og fra oktober til mars fryser vannet igjen. I vårt varmere klima ser vi at stadig mer is smelter hvert år. Man skulle forvente at isen også ville fryse mindre, men vi har observert at veksten av havis – eller havisproduksjonen – har økt de siste tiårene. Ja, du leste det riktig: til tross for oppvarming produseres det mer is om vinteren enn før!

Les mer
Photo: The mini ROV-UHI system in action under the ice taken from a Blueye ROV. The brownish layer seen here is ice algae growing on the underside of the ice.

Brukar teknologi for å undersøke alge i Arktis

Arktis sitt kvite landskap, der havet er dekka av eit lag med is. Sel og isbjørn bur her og landskapet er fortryllande, frosen og eventyraktig. Sjølv om det er kaldt her, så er området råka av sterke sesongendringar. Eitt av dei mest dramatiske endringane er lyset.

Les mer
Q1 tokt 2021. Kvinner i forskning. Foto: Andreas Wolden (HI)

Arven etter Nansen sine kvinner

Vårt prosjekt Arven etter Nansen har eksistert i fem år og har alle dei åra har vi synt fram at ein kan ha god balanse av kjønn på toppnivå. Ikkje berre er prosjektet vårt leia av ei kvinne, men 40% av prosjektleiinga er kvinner. Berre for å toppe det heile, så består administrasjonen til prosjektet berre av kvinner.

Les mer

Vi har nådd 160 publikasjoner!

I fjor nådde vi 100 publikasjoner i prosjektet siden 2018, og nå ett år senere har vi publisert 60 til. Våre forskere er produktive, og resultatene renner inn i prosjektet.

Les mer
Paul Wassmann

Paul Wassmann mottek internasjonal pris for sin arktiske forsking

I går melde The International Arctic Science Committee (IASC) at 2023 medaljen går til Professor Paul Friedrich Wassmann her ved UiT. Han får utmerkinga for sitt eineståande og langvarige arbeid for å forbetre kunnskapen om økologien i Polhavet og evna til å kombinere solid vitskap og heilskapleg drivkraft for å bringe saman ulike disiplinar.

Les mer
Elena ombord siste toktet til Arven etter Nansen.

Den viktige polartorsken i Barentshavet

Polartorsk på Svalbard er viktig for hele næringskjeden, men den er truet av både klimaendringer og økt menneskelig aktivitet rundt øygruppen. Det er derfor ekstra viktig å forstå faktorene som påvirker bestanden, og hvor mye den egentlig tåler. Arven etter Nansens siste forskningstokt hadde fokus på dette.

Les mer

Metangassutslepp frå havbotn – ikkje berre ein klimabyrde

Vi har alle høyrt om metangassutslepp som til dømes frå Sibir som utgjer ein trugsel mot klima og gigantiske gassutblåsingar på havbotnen i Barentshavet. Men no synar ny forsking frå UiT fram ei anna side av metangassen, der gassen er ein ressurs og kjem mange dyr til gode.

Les mer

Unge forskere på forskningsekspedisjon til Nordpolen

Nordnorsk Vitensenter og UiT inviterte 80 5-åringer fra seks barnehager i Tromsø med på en imaginær forskningsekspedisjon til Nordpolen. Oppdraget til de unge forskerne var å ta havbunnsprøver på ulike steder på ferden fra Tromsø mot ishavet, og finne ut hvilke dyr som er størst i prøvene.

Les mer
Marine heatwaves

Marine hetebølger i Barentshavet og hvordan de påvirker økosystemet

I juni og juli i år, har hetebølger slått ut land i Europa, Nord Afrika, Midtøsten og Asia, med temperatur på over 40 grader. Det er mindre kjent at hetebølger også forekommer i havet. I likhet med hetebølger på land har marine hetebølger potensiale til å endre økosystemer og forårsake store økonomiske tap innen fiskeri og akvakultur, noe som igjen krever økt fokus på og forståelse for forekomsten og virkningen av hetebølger i havet.

Les mer

Havet – et aktuelt tema i samfunnsdebatten

De siste ukene har flere forskere i Arven etter Nansen bidratt til samfunnsdebatten og formidlet kunnskap om havet både på Arendalsuka, Nor Fishing messa i Trondheim og Kunnskapsdepartementets kompasskonferanse i Oslo.

Les mer

Illustrer din vitenskap

Grafiske abstrakter, infografikk, plakater med ett lysbilde for digitale konferanser – måten vitenskapelige resultater presenteres på i dag krever økte design- og illustrasjonsferdigheter. Dette er grunnen til at vi i Arven etter Nansen arrangerte et praktisk kurs om hvordan man illustrerer vitenskapelige funn på en visuelt attraktiv måte

Les mer
Nymphon Stroemi

Nye artar i Arktis aukar

Artsmangfaldet vert større i Arktis for kvar år, med mykje nye artar frå sør som kjem til. Randi Ingvaldsen (HI) og Raul Primicerio (UiT) arbeider i prosjektet Arven etter Nansen, og seier at desse artane vil presse ut eksisterande artar, og vil nok på sikt endre heile økosystemet i Barentshavet. Dette er ikkje gode nyhende for artar som allereie lever der.

Les mer

Årsrapporten 2021

I 2021 var vi halvveis gjennom Arven etter Nansen prosjektet, og 2021 var det året vi tok en opptelling på hva vi hadde gjort til nå

Les mer

Fyrst ut i Arven etter Nansen – Elliot Sivel forsvarte sin doktorgrad

Arven etter Nansen (AeN) er ein heimstad for over 30 PhD studentar. Elliot Sivel (HI/UiT) den fyrste av AeN sine studentar som forsvarte sitt arbeid 22. april. Evalueringsprosessen inkluderte både ein prøveforelesing om modulering av interaksjonar mellom artar utsett for endringar i miljø og menneskeskapte utfordringar, og han hadde også ein disputaspresentasjon med tittelen Investigating the drivers of the Nordic Seas food-web dynamics using Chance and Necessity modelling.

Les mer

Arven etter Nansens kunnskapstokt vinter

Siden 2018 har Arven etter Nansen prosjektet hatt 16 tokt i Barentshavet. Dette har gitt oss verdifull og viktig kunnskap om Barentshavets fysiske, kjemiske og biologiske forhold gjennom flere sesonger i forskjellige områder. Denne nye kunnskapen trenger vi for å kunne vurdere mulige påvirkninger på et endret marint system og vi trenger den for å fortsette den bærekraftige bruken av marine ressurser som for eksempel torsk, som er en viktig nøkkelart å undersøke for Arven etter Nansen prosjektet.

Les mer

Vi feirer kvinner i forskning!

Arven etter Nansen har mange sterke kvinnelige forskere. Prosjektet ønsker å ha et fokus på dette temaet og har både kvinner i toktledelse og en kvinnesterk administrasjon. Selv om dette er en merkedag, vil vi likevel spørre ulike kvinner som deltar i prosjektet om deres arbeid og hva de sier om kvinner i akademia i dag.

Les mer
Morven Muilwjik

Så mange typer is!

Når sjøvann blir kaldt nok så når det frysepunktet (-1.8C) og det dannes et lag med sjøis på toppen. Men visste du at det finnes mange forskjellige typer sjøis?

Les mer
Andreas Wolden, HI

Godt levert så langt av Arven etter Nansen

Et internasjonalt ekspertpanel har vurdert prosjektet Arven etter Nansen og slår i sin rapport fast at de er svært godt fornøyde med framgangen og forskningsresultatene ved halvgått prosjektperiode.

Les mer

Flere tusen år gammel gjørme skjulte havissvar

Sesonghavis har vært vanlig i Arktis i flere tusen år, frem til vår tid. Men det er likevel noen store forskjeller mellom da og nå. Dagens havis krymper i et urovekkende høyt tempo grunnet global oppvarming, mens fortidas havis fikk smelte og vokse i en uforstyrret naturgitt rytme.

Les mer
BP6 Fig2_e.jorda-molina

Framtiden til Arktis på agendaen – Årsmøte 2021

Marine hetebølger, skiftende økosystemer og havissmelting er bare noen av de mange temaene på åresmøtet til forskningsprosjektet Arven etter Nansen i Trondheim. Arven etter Nansen er nå halvveis i sitt 6-årige løp og går nå inn i en fase med mer fokus på resultater for alle disipliner som er involvert.

Les mer

Paul Wassmann fikk pris for polarforskning

Paul Wassmann ble tildelt Framkomiteens belønning for polarforskning. Han fikk prisen for sitt mangefasetterte arbeid innenfor arktisk forskning og hans aktive rolle i å påvirke dagsorden for forskningen.

Les mer
Samlebilde fra artikkelen

En ny generasjon av polarforskere etablerer seg

Ambisjonen til Arven etter Nansen- prosjektet er å utdanne og rekruttere en ny generasjon polarforskere, ledere, lærere og beslutningstakere, som kan hjelpe samfunnet med å forstå og håndtere de enorme klimainduserte endringene i våre polare områder. Derfor er prosjektets 70 PhD- og postdoktorer/stipendiater kjernen i dette prosjektet.

Les mer
isampifode gammarus

Polhavet – utilgjengelig, ukjent og i endring

Tenk deg et sted nesten uten sesongvariasjoner og hvor solstrålene aldri når. Hver eneste dag er stummende mørk og bitende kald, uansett hvilken dato kalenderen viser. Vi snakker om dyphavet. Omtrent halvparten av jordoverflaten består av hav dypere enn 3000 m og dyphavsbunn er faktisk et av de vanligste habitatene på jorda. Mye vanligere enn landjorda der vi holder til. Lenge ble dyphavet oppfattet som ødemark hvor forholdene var for ekstreme for levende organismer, og derfor ikke interessante å undersøke.

Les mer
Khoung_Amalie Marie B Gravelle_UiO

Prestisjefylt stipend til postdoktor i Arven etter Nansen

Tidligere i sommer mottok Nansen Legacy postdoktor Khuong Dinh fra Universitetet i Oslo det prestisjetunge stipendet fra Norges Forskningsråd. Støtten gir forskertalent under 40 år muligheter til å forfølge egne ideer og lede et forskningsprosjekt. Stipendet gis til de som har vist potensial til å utføre forskning av høyt vitenskapelig kvalitet.

Les mer
Gruppebildet JC2-2

Inn i det dype ukjente sentrale arktiske bassenget

Vårt vitenskapelige mannskap på 35 personer for Nansen Legacy-tokt JC2-2-Polhavet vil tilbringe fem uker ombord på den norske isbryteren og forskningsfartøyet Kronprins Haakon, med avreise torsdag 24 august 2021. Toktledere er Agneta Fransson (NPI) og Bodil Bluhm (UiT).

Les mer
Polar bears footprints on the sea ice

Sommer i en smeltedam

Det er juli, med alt som skal tilhøre. Det er tåke, det er is, og det er minusgrader i luft og vann. For mange er det nok ikke dette som gir en typisk sommerfølelse, men for oss er det sommer i Arktis som gjelder. Ved 82 grader nord er tropenetter og bading fra brygga byttet ut med lange dager prøveinnsamling, både fra is og sjø.

Det er noe mystisk å være ved 82 grader nord. Og det jeg søker etter, det får meg til å føle meg litt som en detektiv i isødet. En arktisk Sherlock Holmes. Men hva er da mysteriet som skal løses?

Les mer
Åpen havis

Er sommeren i Barentshavet varm i år?

Spørsmålet stilles ikke fordi vi er nysgjerrige på badetemperaturen før ferien– den vet vi er ganske kald uansett når vi snakker om Barentshavet. Men fordi vi prøver å forstå hvorfor klimaendringene har så stor innvirkning det nordlige Barentshavet, og hva endringene innebærer for økosystemet.

Les mer
Polartorsk

Usikkerhet om sjøisens betydning for polartorsken

Som navnet tilsier så er polartorsk (Boreogadus saida) en nordlig art. Polartorsk har faktisk en slags «frostvæske» i blodet som gjør at den kan oppholde seg i sjøvann ned mot frysepunktet. Polartorsken er den vanligste planktonspisende fiskearten i Arktis, og den utgjør selv et viktig byttedyr for torsk, sel, hval, sjøfugl og andre dyr i Arktis. Polartorsk er derfor, sammen med lodde, en svært viktig brikke i økosystemet, ikke bare i Barentshavet, men i hele Arktis.

Les mer
Group gliders

En reise over Polarfronten

I løpet av de første to dagene i Barentshavet fullførte vi kryssingen av Polarfronten, hele veien fra det varme saltholdige atlantiske sjøvannet i sør til det kalde ferske arktiske sjøvannet i nord.

Les mer