Arven etter Nansen utstilling på Svalbard Museum

Ny utstilling på Svalbard i Arven etter Nansen regi ble åpent 1. desember 2021.

Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Norsk Polarinstitutt (NP) disponerer sammen en utstillingsmonter på Svalbard Museum.

Svalbard Museum har i løpet av et år mellom 40 000 og 50 000 unike besøkende og er en flott plattform for å få profilert AeN prosjektet.

Høsten 2020 startet arbeidet med å forberede utstillinga. AeN er et vidtfavnende prosjekt og med plassbegrensning ble det bestemt at de to institusjonene skulle fokusere på hvert sitt område innenfor AeN prosjektet; NP fokuserer på havis og UNIS på marinbiologi, mer spesifikt mikrober. 

Det ble produsert en film om AeN som går på en av skjermene; det ble produsert en presentasjon av noen av forskerne innen prosjektet med sitater hvorfor forskningen som gjøres i prosjektet er viktig og det ble produsert en film med en av PhD’ene i prosjektet som viser hvordan hun sammen med kolleger jobber når de er på AeN tokt. Alt av materiell ble gjort på både norsk og engelsk. I selve monteren har NP utstilt en original Nansen vannhenter med tekst/illustrasjon av de nyeste resultater om temperaturendring i havet og isdannelse. UNIS har laget tekst og figurframstilling av mikrober i Barentshavet – det faktum at disse er i flertall av organismer som lever i havet, men er de vi vet minst om, og derfor viktig å forske på i AeN. Det er også hengt opp et multinett på siden av monteren for å eksemplifisere utstyr brukt av forskerne.

Utstillingen er betalt av NP og UNIS og ble åpnet 1 desember 2021.