Vi har nådd 160 publikasjoner!

I fjor nådde vi 100 publikasjoner i prosjektet siden 2018, og nå ett år senere har vi publisert 60 til. Våre forskere er produktive, og resultatene renner inn i prosjektet.

Forskere jobber sammen over hele verden
Ut ifra publikasjonene så er det sjeldent de sitter og jobber alene. Bare 2,5 % av artiklene var skrevet av en forfatter. Dei fleste av artiklene (61 %) var i samarbeid mellom to eller flere Arven etter Nansen partnere, og 20 % av studiene var gjort i samarbeid med nasjonale kollegaer som ikke er en del av prosjektet som for eksempel NORCE og Sintef.

De fleste av publikasjonene (59 %) ble gjort i samarbeid med internasjonale kollegaer fra 30 forskjellige land som Tyskland, USA, UK, Canada, Egypt og Pakistan med flere.

160 publikasjoner har blitt publisert i over 50 forskjellige vitenskapelige journaler

Rundt 36 % av 105 artikler var publisert i åpne og tilgjengelige journaler, men hele 84 % av publikasjonene ligger ute og er åpne og tilgjengelige for alle.

 

Mange studier setter søkelys på fysisk og kjemisk oseanografi, havisdynamikk, marin økologi, forurensing og giftstoffer i økosystemet i Barentshavet og gir oss muligheten til å bygge en kunnskapsbase for hvordan vi skal bevare og forvalte området for framtiden. I tillegg har forskerne våre fått testet ut og brukt ny teknologi for å forske både i havet og i lufta. Studier innen geologi og nye funn innen datahåndtering er mindre vanlig, men de som vi har gir oss godt nok grunnlag for å ha et godt prosjekt.

Er du interessert i å lære mer? Her finner du våre publiserte artikler: https://arvenetternansen.com/peer-reviewed-publications/