Utvida frist for innlevering av vitskapleg innhald til symposium til hausten

Ei oppdatering frå prosjektet: Vi har no utvida fristen til 23. mai kl. 23:59 for innlevering av abstrakt.

Vi er så takksame for at over 100 har levert inn abstrakt for vårt symposium til hausten. Men vi har plass til mykje meir!

Difor har vi utvida fristen til 23. mai.

Abstract Submission