Kontakt

Unge forskere

Erin Kunisch
Vitenskapelig rådgiver
UiT – Norges arktiske universitet
erin.kunisch@uit.no

Et hovedmål for Arven etter Nansen er å lære opp en ny generasjon arktiske forskere på en tverrfaglig og multiinstitusjonell måte, noe som gir den høyst nødvendige tverrkompetansen som trengs for å møte og takle utfordringene i et raskt skiftende Arktis.

Prosjektet har dedikert finansiering til over 50 rekrutteringsstillinger (PhD og postdoktor). I tillegg er masterstudenter og laveredgradsstudenter, samt doktorgradsstudenter og postdoktorer med annen finansiering, tilknyttet prosjektet. Sammen utgjør disse unge forskerne en sterkt gruppe, og bærer mye av forskningen som gjennomføres i prosjektet.

 

Arven etter Nansen støtter sine unge forskere ved å tilby tverrinstitusjonell veiledning og mentoring, samt dedikerte intensivkurs der temaer av tverrfaglig interesse blir tatt opp. I tillegg fungerer webinarer som en lavterskelplattform for kunnskapsutveksling og diskusjon, mens det årlige Rekrutteringsforumet tilbyr en fysisk møteplass for nettverksbygging og kunnskapsoverføring.