Kontakt

Forskning

Lena Seuthe
Scientific advisor
UiT – The Arctic University of Norway
lena.seuthe@uit.no

Arven etter Nansen jobber mot en helhetlig forståelse av det endrede klimaet og økosystemet i det nordlige Barentshavet og det tilgrensende Polhavet. Fra fysiske prosesser til levende ressurser, og fra å forstå fortiden til å forutse framtiden. 

De følgende forskningsområdene sikrer en bred og tverrfaglig forskning med høy vitenskapelig standard.