Velkomen til vårt arrangement på Arctic Frontiers

Arctic Frontiers finn stad 30. januar - 2. februar 2023 i Tromsø og Arven etter Nansen - forskarar og referansegruppemedlemmar arrangerar eit sidearrangement om endra havisforhold og implikasjonar.
Endra havisforhald i det nordlege Barentshavet – implikasjonar for maritime aktivitetar 

09:00 – 10:30 Tysdag 31. januar 2023 
Personleg oppmøte 
Arrangør: Akvaplan-niva og UiT 

Alle kart som syner havisen sine trendar, synar også korleis havisen vert redusert og trekker seg mot nord. Havisen i Barentshavet skiller seg ut som ein region der havisen er sterkast.  

Men syner trender hele bildet? Og gjør de nødvendigvis Barentshavet tilgjengeleg for auka maritim aktivitet? Sjøfartsmynde og forskarar møtast for å diskutere utfordringar for maritim sektor og realitetane i havisendringar i det nordlege Barentshavet.

Paneldeltakarar:

  • Welkommen av Marit Reigstad (UiT)
  • Morten Mejlænder-Larsen (DNV): Information needs for planned activities in the seasonally ice-covered Barents Sea
  • Øyvind Rinaldo (The Norwegian Coastal Administration): Risk assessments and knowledge gaps
  • Angelika Renner (IMR): Maritime activity around Svalbard and the variable sea ice cover – are we
    prepared?
  • Øyvind Lundesgaard (NPI): New observational methods – upward looking ADCP for sea ice monitoring
  • Evangelia Efstahiou (UiB): Predictability and reorganisation patterns of Barents Sea sea ice
  • Malin Johansson (UiT): Detection of oil spill from satellites in ice covered regions

Korleis kan vi nytte kunnskap vi har no om havis og korleis kan vi forbetre og minimere risikoen for maritime aktørar og økosystem i det nordlege Barentshavet.

Moderator: Lars-Anders Breivik (MET)