Kontakter

Resultater

Lena Seuthe
Scientific advisor
UiT The Arctic University of Norway
lena.seuthe@uit.no

Mer detaljerte rsultatindikatorer:

Arven etter Nansen tar sikte på å skape det vitenskapelige grunnlaget for langsiktig, helhetlig og bærekraftig forvaltning av de marine økosystemene og menneskelig tilstedeværelse i det nordlige Barentshavet. Dette krever syntese av de mange forskningsresultatene som genereres av prosjektet.

Arven etter Nansen arbeider for en integrering og syntese av forskningsresultatene på mange forskjellige nivåer, alt fra vitenskapelige synteseartikler og en bok om Barentshav-systemet, til bidrag til internasjonalt panarktisk integrasjonsarbeid.

Her gir vi noen første tematiske oversikter over de vitenskapelige resultatene fra prosjektet.