Kontakter

Resultater

Erin Kunisch
Vitenskapelig rådgiver
UiT – Norges arktiske universitet
erin.kunisch@uit.no

Mer detaljerte resultatindikatorer:

Arven etter Nansen tar sikte på å skape det vitenskapelige grunnlaget for langsiktig, helhetlig og bærekraftig forvaltning av de marine økosystemene og menneskelig tilstedeværelse i det nordlige Barentshavet. Dette krever syntese av de mange forskningsresultatene som genereres av prosjektet.

Arven etter Nansen arbeider for en integrering og syntese av forskningsresultatene på mange forskjellige nivåer, alt fra vitenskapelige synteseartikler og en bok om Barentshav-systemet, til bidrag til internasjonalt panarktisk integrasjonsarbeid.

Her kan du få en smakebit av de vitenskapelige resultatene av prosjektet frem til de overordnede synteseproduktene publiseres mot slutten av prosjektperioden.