Arven etter Nansen faktaark – En snarvei til ny kunnskap

Hva er de viktigste funnene fra Arven etter Nansen-prosjektet? Hvis du ikke har tid til å lese de over 200 vitenskapelige publikasjonene, gir våre nye faktaark deg en visuell og oppsummert tilgang til ny kunnskap om ti temaer knyttet til Barentshavet.

Foto: Lars Olav Sparboe 

De tosidige faktaarkene er laget for å formidle viktige egenskaper og nye resultater om Barentshavsområdet. Som en del av syntesearbeidet i det store og tverrfaglige Arven etter Nansen-prosjektet, har forskerne kombinert viktige resultater på tvers av fagområder fra sine mange vitenskapelige artikler. De viktigste budskapene suppleres med vakre og informative illustrasjoner laget av vår vitenskapsillustratør. Temaene for de ti faktaarkene vises som uthevet tekst nedenfor, og noen flere faktaark er fortsatt under utarbeidelse.

Arven etter Nansen-prosjektet har undersøkt Barentshavssystemet med søkelys på både det fysiske miljøet representert ved Atlanterhavsstrømningen og havisen i Barentshavet. Arktisk værvarsling illustrerer hvordan kunnskap om havis, snø og åpent hav forbedrer værvarsler. 

Det levende Barentshavet inkluderes i mange av faktaarkene, men faktaarket om Biodiversitet adresserer spesielt de mange organismene som finnes i havisen, de frie vannmassene og på havbunnen. Eksempler på hvordan menneskelig aktivitet påvirker Barentshavssystemet illustreres med eksempler som havforsuring som skyldes økt CO2-konsentrasjon i atmosfæren, forurensningsom kvikksølv og hvordan det samles opp i organismer gjennom næringskjeden, samt utfordringer knyttet til flere samtidige stressfaktorer som organismer i det arktiske marine økosystemet opplever for øyeblikket. 

Den fremtidige Barentshavet skisserer fremtidige havmiljø og økosystem og illustrerer hvordan våre beslutninger og tiltak for karbonutslippsnivåer i dag er for sent for å påvirke Barentshavet i 2050, men har store konsekvenser for Barentshavet i 2100.

Til slutt presenteres informasjon om hele prosjektet Arven etter Nansen og det viktige emnet innen datahåndtering som sikrer tilgjengelige og gjenbrukbare data på en samlende måte i faktaarkene.

Alle faktaark kan du laste ned fra nettsiden her. 

Arkene er foreløpig bare på engelsk, men norsk versjon vil bli publisert etterhvert.

Den ansvarlige forskeren og teamet som har bidratt til å lage faktaarkene, er oppgitt nederst på side 2 på hvert faktaark.

Vår fantastisk dyktige vitenskapsillustratør Frida Cnossen har illustrert alle faktaarkene.

God lesing!