Kontakt

Forskningsområde 1: Fysiske drivere

Arild Sundfjord
RF1 leader
Norwegian Polar Institute
arild.sundfjord@npolar.no

Erica Madonna
RF1 co-leader
University of Bergen
erica.madonna@uib.no

Utvalgte nyheter

Barentshavet er et viktig møtepunkt mellom det nordlige Atlanterhavet og det sentrale Polhavet, med innsig av atlantisk vann fra sør og arktisk vann fra Polhavet. En solid forståelse av det fysiske klimasystemet i denne regionen er en fundamental byggeblokk for bærekraftig forvaltning, og for prognosemodeller for Barentshavet og det tilgrensende Arktis.

Arbeidspakken “Fysiske drivere” undersøker hvordan det nordlige Barentshavet blir påvirket av ulike vannmasser, og hvordan lokale fysiske prosesser påvirker og endrer prosesser i tilliggende områder. Arbeidspakken er en fundamental del av Arven etter Nansen, siden en grundig forståelse av disse forholdene er nødvendig for å forstå forutsetningene for det nåværende økosystemet, så vel som utbredelse av forurensing og forsuring av havet.

Overordnede mål:

  1. Måle flukser av havis, vannmasser, hastighet og varme inn i det nordlige Barentshavet
  2. Utføre prosess-studier for å undersøke atmosfæriske, oceanografiske, strålings- og andre fysiske kontroller av havis og lagdeling i det nordlige Barentshavet
  3. Produsere høyoppløselige tidsserier av havis og andre egenskaper ved havklima i det nordlige Barentshavet og tilstøtende Polhavet
  4. Kombinere regionale koblede modellsimuleringer, idealiserte sensitivitets-eksperimenter, 1D-modellering og analyser av lange dataserier for å kvantifisere den relative innflytelsen av storskala pådrivere og lokale prosesser på is-hav-atmosfære-systemet