Årsrapporten 2021

I 2021 var vi halvveis gjennom Arven etter Nansen prosjektet, og 2021 var det året vi tok en opptelling på hva vi hadde gjort til nå

2021 inneholdt også en midtveisevaluering, det ble tid igjen til å fullføre COVID-utsatte tokt, og få resultater over i vitenskapelige publikasjoner. Men sist, og ikke minst; få treffe kollegaer igjen.

Vår felles innsats er på rett vei, og våre resultat er klare for å bli integrert inn i kunnskapssystemet, og vi vil følge anbefalingene for å få til en sterkere brukermedvirkning. Vi ser fram til å tilføre ny kunnskap for årene som kommer.