Kontakt

Aktiviteter

Erin Kunisch
Vitenskapelig rådgiver
UiT – Norges arktiske universitet
erin.kunisch@uit.no

En helhetlig studie av klimaet og økosystemet i det nordlige Barentshavet og tilstøtende Polhavet krever en rekke tilnærminger, fra feltbaserte observasjoner til dedikerte eksperimenter og storskala numeriske modellkjøringer. Integrering på tvers av disse tilnærmingene er viktig, og det er derfor kommunikasjonsplattformer som workshops og webinarer utgjør en viktig del av aktiviteten i prosjektet.

Hovedaktivitetene er: