Om oss

Arven etter Nansen er et gigantisk forskningsprosjekt som startet i januar 2018 og som over seks år skal kartlegge det nordlige Barentshavet. Ti statlige institusjoner og 130 forskere samarbeider om prosjektet, med en budsjettramme på 740 millioner kroner. Aldri tidligere i Norge har så mange forskere jobbet sammen i ett og samme prosjekt. Storsatsingen finansieres av forskningsinstitusjonene selv, Forskningsrådet og Kunnskapsdepartementet.

På tvers av fagdisipliner skal vi finne ut hva som egentlig skjer når isen smelter og det nordlige Barentshavet åpner seg. Ingen andre steder på kloden endrer klimaet seg like raskt som i Arktis. Både fisk og næringer trekker nordover – til et havområde som vi vet altfor lite om. Arter som vi før forbant med atlantiske vann, finner vi nå langt nord i Barentshavet.

I sentrum for forskningsaktvitetene er det isgående forskningsskipet Kronprins Haakon, som skal kartlegge havbunnen fra det sentrale Barentshavet og inn i Polhavet. Ved å kartlegge variasjonen i temperatur og isutbredelse de siste ti tusen årene og sammenligne den med variasjonene i dag, kan vi bedre forutse hva vi kan vente oss i fremtiden.

Vi har latt oss inspirere av Fridtjof Nansen, som la grunnlaget for den moderne klimaforskningen gjennom sine målinger av vannlag, vanntemperaturer og saltholdighet i det sentrale Polhavet. Vi skal kjenne vårt hav – til det beste for både Norge og resten av verden.