Kontakt

Om oss

Charlotte Stark
Kommunikasjonsrådgiver
MET
charlottes@met.no 

Arven etter Nansen er et unikt og holistisk forskningsprosjekt som vil levere integrert vitenskapelig kunnskap om et marint klima og økosystem i rask endring. En ny kunnskapsbase er nødvendig for å legge til rette for en bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og det tilgrensende Polhavet gjennom det 21. århundret. 

Arven etter Nansen samler rundt 280 forskere, studenter og teknikere fra ti norske forskningsinstitusjoner. Forskningsteamet inkluderer tverrfaglig arktisk marin ekspertise innenfor fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, så vel som geologer, modellører og ingeniører som jobber med undervannsroboter. Sammen undersøker vi fortidens, nåtidens og framtidens klima og økosystem i det nordlige Barentshavet.

Til sammen vil prosjektet tilbringe mer enn 350 dager på havet mellom 2018 og 2022, og det norske forskningsskipet og isbryteren “Kronprins Haakon” vil være hovedplattform for forskningen. Den skipsbaserte datainnsamlingen blir supplert med observasjoner fra undervannsroboter, observasjoner via bøyer i vannet, og fra satellitter i verdensrommet. I tillegg blir modellverktøy brukt for å integrere feltbaserte observasjoner og for å undersøke dynamikken i fysiske og biologiske komponenter av klima og økosystem i det nordlige Barentshavet i nåtid og framtid. 

Arven etter Nansen har også mer enn 70 unge forskere som er tidlig i karrieren. Gjennom prosjektet får de et unikt faglig miljø preget av samarbeid og veiledning på tvers av institusjoner og faglige disipliner. Dette bidrar til at vi får en ny generasjon av arktiske forskningsledere med en helhetlig måte å tenke på. 

Arven etter Nansen pågår i syv år (2018–2024), og blir finansiert femti prosent av Norges Forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. De deltagende institusjonene dekker femti prosent som egeninnsats. Totalbudsjettet er på 740 millioner norske kroner.