Illustrer din vitenskap

Grafiske abstrakter, infografikk, plakater med ett lysbilde for digitale konferanser – måten vitenskapelige resultater presenteres på i dag krever økte design- og illustrasjonsferdigheter. Dette er grunnen til at vi i Arven etter Nansen arrangerte et praktisk kurs om hvordan man illustrerer vitenskapelige funn på en visuelt attraktiv måte

Prosjektet vårt er hjemsted for mange unge forskere fra master til postdok-nivå. De blir alle utfordret på hvordan vitenskapelige resultater skal presenteres. Digitale konferanser og et utbredt bruk av sosiale medier krever i økende grad visuell formidling av vitenskapelige resultater av høyere kvalitet enn for bare 10 år siden. For å bygge denne kompetansen, arrangerte vi et praktisk grafisk designkurs for våre unge forskere i en uke.

Kurset ble ledet av den grafiske formidleren Pina Kingman, som introduserte teorien og praktiske metoder for hvordan man visuelt kan representere vitenskapelige resultater. Kurset dekket konseptutvikling, som tar for seg hvordan man kan ta komplekse vitenskapelige spørsmål og destillere denne informasjonen til en sammenhengende historie, som deretter kan gjøres om til en illustrasjon; designteori, som hjelper til med å forstå hvordan man lager kraftige illustrasjoner, samt et nybegynnerkurs i Adobe Illustrator og alternativ vektorillustrasjonsprogramvare.

Previous
Next

Ved slutten av kurset hadde alle 16 deltakerne laget et digitalt kunstverk av forskningen deres. Dette med god hjelp gjennom tilbakemelding fra gruppearbeid og idédugnad, og gjennom tilbakemeldinger fra instruktøren.

Den grafiske kompetansen som alle tilegnet seg i løpet av kurset, vil styrke formidlingen av resultater fra Arven etter Nansen og vitenskapsformidling generelt.

Teksten er oversatt av Charlotte Stark, UiT