Finn viktige data frå Arven etter Nansen

Vi har lagt til rette for at du skal finne data frå oss. Du kan søkje etter data frå det året det vart samla, eller etter typar - det er alt opp til deg kva du vil ha.

Dette er ein søkbar katalog med data som tek sikte på å gjere all data vi har samla kring Svalbard er tilgjengeleg på ein stad, uansett kvar dei er publisert før. 

Ein kan søkje for datasett basert på type data, tida dei vart samla, kven som samla dei og så vidare.  Du vert ført vidare inn til der dataen er lagra.

Alle publiserte data frå Arven etter Nansen skal vere tilgjengeleg via SIOS sin dataportal. 

Luke Marsden (UNIS) datamanager. Photo Maria Rossi

Luke Marsden (UNIS) er vår datahandterar og har lage til denne sida for oss. Foto:  Maria Philippa Rossi.