ARENDALSUKA: Våre sårbare havområder versus næringsinteresser

Med bakgrunn i en ny og kritisk energisituasjon, hvordan handterer vi sårbare naturområder og klimakrise opp mot behovet for energi?

I Barentshavet møter næringsinteressene våre sårbare havområder. Klimaendringene fører til konsekvenser for fiskeriressursene i nord og utfordringer for biodiversitet langs iskanten. Utslipp og global oppvarming påvirker iskantens tilbaketrekning. I takt med at iskanten trekker nordover, endrer fiskeslagene seg og havområdene åpnes for nye muligheter.

Med bakgrunn i den nye energisituasjonen i Europa og verdens energisikkerhet, tar vi et gjensyn med petroleumsinteressene i Arktis. Hvor langt strekker vi havets og naturens tålegrense i hensyn til realpolitikk?

Velkommen til oss onsdag 17. august kl. 10:00! 

Blir også strømmet! https://vimeo.com/event/2348375

Medvirkende:

Moderator: Anne Jortveit, Norsk klimastiftelse

o Espen Barth Eide, klima- og miljøminister, Regjeringen
o Lars Haltbrekken (SV), leder for Stortingets arktiske delegasjon, Sosialistisk venstreparti
o Hildegunn Blindheim, direktør, Norsk olje- og gass
o Marit Reigstad, professor, UIT Norges arktiske universitet
o Lars Henrik Smedsrud, professor, UiB og Bjerknessenteret
o Ellen Øseth, assisterende direktør, Norsk polarinstitutt

Nordområdepartnerskapet er et samarbeid mellom Stortingets arktiske delegasjon, utdanningsinstitusjoner, interesseorganisasjoner og næringsliv om Arktis