Framtiden til Arktis på agendaen – Årsmøte 2021

Marine hetebølger, skiftende økosystemer og havissmelting er bare noen av de mange temaene på åresmøtet til forskningsprosjektet Arven etter Nansen i Trondheim. Arven etter Nansen er nå halvveis i sitt 6-årige løp og går nå inn i en fase med mer fokus på resultater for alle disipliner som er involvert.

Arktis gjennomgår endringer som blir lagt merke til globalt med stor bekymring.

– Våre undersøkelser og funn blir møtt med interesse og forventninger fra andre forskere, forskningsinstitusjoner, beslutningstakere, næring og allmennheten generelt, sier Marit Reigstad, prosjektleder i Arven etter Nansen.

Hva vi kan fortelle om status og fremtid for Arktis og hvordan vi sørger for at vår nye kunnskap og funn blir nyttig for samfunnet er noen av spørsmålene som dette årsmøtet vil diskutere.

 

Høye ambisjoner og en helhetlig forståelse av Arktis
Med et prosjekt kalt Arven etter Nansen er ambisjonene lagt høyt. Ikke bare ved å gå i fotsporene til den store eventyreren og polarforskeren Fridtjof Nansen, men også for å fortsette og videreutvikle forskningen han grunnla innen polhavsforskning.

– Ambisjonene våre inkluderer en mer helhetlig forståelse av det arktiske marine systemet, dets status, endringer og koblinger, se på tvers av disipliner og regioner. Dette kan bare realiseres ved en samlet innsats der vi utnytter kompetanse, felles interesser og muligheter, sier Reigstad.

 

Møtes fysisk igjen!
Årsmøtet i år er et fysisk møte. Hele 160 forskere fra ti institusjoner fra hele Norge skal nå treffes i Trondheim. Noen har vært med på forskningstokt i år og truffet kollegaer der, men generelt har det vært en digital verden siden Covid 19 resulterte i nedstenging i mars 2020.

– Endelig kan vi møtes igjen! Nå kan vi alle møte nye og gamle kolleger for å diskutere og koble resultater og styrke samarbeidet, avslutter Reigstad.

Et tilbakeblikk til 2018 då prosjektet hadde sitt første årsmøte. Foto: Inger Lise Næss (UiT)