Team-ledere

Forskningsområde 4: Det fremtidige Barentshavet

Marius Årthun
RF4 leader
University of Bergen
marius.arthun@uib.no

Morten Skogen
RF4 co-leader
Institute of Marine Research
morten@hi.no

Utvalgte nyheter

Bærekraftig forvaltning av ressurser og miljø handler grunnleggende om framsyn. Det er kritisk avhengig av vår kapasitet til å observere, forstå og til slutt forutsi overgangene mellom tidligere, nåværende og fremtidige værtilstander, klima og det marine økosystemet. Miljødiagnosen for det nåværende Barentshavet, og prognosen for dets fremtid kan baseres på empiriske, konseptuelle, statistiske eller fysiske modeller, eller en kombinasjon av disse.

Denne arbeidspakken fokuserer på det som kan begrenses innenfor observasjoner, inkludert feltarbeidet i Arven etter Nansen, samt syntesen av denne empiriske kunnskapen og tilhørende mekanistisk forståelse til en helhetlig beskrivelse av Barentshavets fortid, nåtid og fremtidige tilstand.

Arbeidspakken benytter seg av:

  1. En rekke numeriske generelle sirkulasjonsmodeller (GCM), inkludert modeller for vær- og sjøisvarsel, regionale is-hav-hindcast-modeller og fullkoblede jordsystemsmodeller skreddersydd for å forutsi (årstider til tiår) eller framskrive (tiår til århundrer, inkludert hva-hvis-scenarier) fremtiden.
  2. Biofysiske, mekanistiske og ikke-deterministiske økosystem- og næringsnettmodeller for å undersøke de sannsynlige effektene av forventede fremtidige miljøendringer.

Det unike i arbeidet ligger i hvordan kombinasjonen av en modelltilnærming, f.eks. prosessbaserte og ikke-deterministiske modeller,  utgjør et rammeverk for projeksjonen av mulige økosystemtilstander inn i fremtiden.