Forskere fra hele verden deler kunnskap om sjøisen i Arktis og Antarktis

Meteorologisk institutt er årets vertskap for den tre dager lange workshopen om sjøis og sjøisvarsling som Arven etter Nansen forskere deltok i.

Av: Kristin Rosnes Holte, MET 

Roar Skålin, direktør for Meteorologisk institutt (MET), er stolt over at instituttet er vertskap for årets workshop, den 11. i denne serien som er tilknyttet International Ice Charting Working Group (IICWG).

– Alvoret rundt den stadig minkende sjøisen i både Arktis og Antarktis viser hvor viktig det er at flere hoder kan tenke kloke tanker sammen. Vi må gi aktører i områdene med sjøis best mulige informasjon om hvordan sjøisen utvikler seg, både på kort og lang sikt. Dette er viktig for å planlegge aktivitet og forstå og tilpasse seg klimaendringer i områder med sjøis. Ved å være arrangør for denne workshopen styrker vi også METs rolle internasjonalt. 

Store deler av verden representert

Thomas Lavergne leder komiteen fra Meteorologisk institutt som skal tilrettelegge for de rundt hundre deltakerne som ankommer Forskningsparken på Blindern, hvor workshopen finner sted. Lavergne, som også er en Arven etter Nansen forsker,  forteller at de fleste forskerne kommer fra Norge, Europa og Nord-Amerika, men at det også er deltakere fra Australia, Sør-Afrika og Brasil.

– Interessen rundt temaet sjøis og sjøisvarsling er stor, og det er bra. Det er vanskelig å lage gode varsler på hvordan sjøis flytter på seg, fryser eller smelter, noen dager eller måneder i forveien. I denne workshopen skal vi nettopp fokusere på hvordan vi kan få til bedre sjøisvarsler, for eksempel med bedre bruk av satellittmålinger. Vi må jobbe sammen for å få til dette.

– Er det en spesiell grunn til at vi er vertskap i år, Thomas?

– Som forsker på disse temaene i snart 15 år har jeg, sammen med andre kolleger ved MET, deltatt i flere av disse workshopene. De har alltid vært nyttige og pakket med god vitenskap. Første workshop i serien var organisert i Oslo i 2007 av Lars-Anders Breivik, nå forskningsdirektør ved Meteorologisk institutt. Det er på tide at vi vender tilbake hit.

Jakob Dörr UiB sea ice work shop Oslo 2023_Photo Charlotte Stark

Jakob Dörr (UiB & AeN) deltok på workshopen og presenterte en poster med Arven etter Nansen data. Foto: Charlotte Stark (MET og AeN).

Bildet under: Jakob lengst bakerst i bildet der han forklarer posteren sin i detalj. Til venstre kan vi skimte Thomas Lavergne som er arrangør av workshopen. Foto: Charlotte Stark (MET og AeN).

Jakob Dörr sea ice work shop 2_Photo Charlotte Stark
Ulike typer forskere, felles mål

De som deltar på workshopen er stort sett forskere som jobber med operasjonelle varslingsmodeller. Men Lavergne presiserer at det likevel innebærer mange ulike typer forskere:

– Vi har forskere som jobber for å få bedre satellittdata og andre som ser på hvordan vi kan få bedre utnyttelse av disse dataene i varslingsmodellene (såkalt data-assimilasjon). Og så har vi forskere som jobber med utvikling av varslingsmodellene.

Målet er å oppnå mer relevante og nøyaktige varsel av sjøisen til nytte for brukere i polare strøk.

– Det er derfor workshopen er tilknyttet International Ice Charting Working Group (IICWG).

Variert program

Han forteller at dagene stort sett går med til at forskere presenterer muntlig sine funn og resultater, og diskuterer dette med de andre forskerne. 

– Vi tror og håper at det er noe interessant for alle.

Meteorologisk institutt bidrar med forskning

Meteorologisk institutt skal presentere forskning om både satellittmålinger, data-assimilasjon, og prognosemodeller.

– Å synliggjøre hva vi driver med, er viktig for oss. Både opp mot andre forskere nasjonalt – og internasjonalt. Men det er like spennende å høre fra de andre – om hvordan de takler utfordringene med sjøisvarsling.

Etter workshopen blir det laget en kort rapport som deles med IICWG.

– Men hovedhensikten er å samle forskere som jobber mot et felles mål om å bedre sjøisvarsler fra ulike land og med ulike utgangspunkter. Derfra kan nye ideer og samarbeid dannes, og vitenskapen leve videre.