Polhavets fortid og framtid er tema i en stor forskningskonferanse i Tromsø

PRESSEMELDING: Det store norske forskningsprosjektet Arven etter Nansen har studert klima- og økosystemforandringene i det nordlige Barentshavet i sju år. Nå organiserer prosjektet en stor internasjonal avslutningskonferanse i Tromsø den 6.–9. november 2023.

Med 250 forskere fra Norge og 18 andre land. Konferansens mål er å sette det nye kunnskapsgrunnlaget fra Barentshavet sammen med forskningsresultater fra andre deler av Arktis og danne et grunnlag for forståelse og bedre forvaltning av hele Polhavet. Tromsø er dermed, 130 år etter starten på Nansens Fram-ekspedisjon, igjen porten til en ny forståelse av Arktis.

«Arven etter Nansen» er en stor norsk forskningssatsning for å bedre forstå de komplekse klima- og økosystemprosessene i det nordlige Barentshavet. Dette havområdet forandrer seg, utbredelsen og tykkelsen av havisen er kraftig endret. Litt lenger sør ligger Norges viktigste områder for fiskeri i isfritt vann. 

Eksempel på et faktaark som «Arven etter Nansen» produserer. Faktaarket over behandler temaet havis, men det produseres også faktaark om f.eks. biodiversitet, havforsuring, og værvarsel i Arktis.

Neste uke arrangerer prosjektet en stor internasjonal fagkonferanse i Tromsø (6.–9. november 2023, www.nansenlegacy-symposium.com). Over 250 norske og internasjonale forskere skal delta og dele forskningsresultater fra ulike deler av Polhavet. Dette vil gi en økt forståelse av forskjeller, likheter og koblinger i de ulike arktiske havområdene. Ved å knytte sammen den nye forståelsen for det nordlige Barentshavet med klima- og økosystemforskning i andre deler av Arktis, vil forskerne og samfunnet få en bedre og omfattende forståelse av dagens og framtidens Polhav. 

– Det er viktig at havforskere som studerer ulike deler av Polhavet møtes for å dele kunnskap i en tid hvor klimaendringene i Arktis er fire ganger større enn det globale gjennomsnittet, sier prosjektleder Marit Reigstad. – «Arven etter Nansen» er veldig glad for å være vertskap for denne konferansen.

Det nye kunnskapsgrunnlaget skal gjøres relevant for ulike brukergrupper, og «Arven etter Nansen» lanserer derfor også en rekke faktaark om sentrale tema som oppsummerer funn og kunnskapsstatus under konferansen.

En paneldebatt torsdag ettermiddag setter søkelys på hvordan vi skal sikre at kunnskap om klimaendringene brukes, hvordan menneskene i Arktis kan tilpasse seg klima- og økosystemforandringene og hvordan ressurser og aktiviteter i polhavet kan forvaltes. 

En bildeutstilling på konferansehotellet «The Edge» som vil vise både forbipasserende Tromsøværinger og turister hvordan forskning i Arktis foregår. 

 

Arktisk havis minker raskt. For å forstå prosesser som foregår i havet under isen lager forskerne et hull og plasserer forskningsutstyr i og under havisen. Bilde: Christian Morel/christianmorel.net/Arven etter Nansen

Arktisk havis minker raskt. For å forstå prosesser som foregår i havet under isen lager forskerne et hull og plasserer forskningsutstyr i og under havisen. Bilde: Christian Morel/christianmorel.net/Arven etter Nansen

Kontaktinformasjon (inkl. forespørsel om intervjupartnere)

Charlotte Stark (komm. rådgiver) charlottes@met.no

Marit Reigstad (prosjektleder) marit.reigstad@uit.no 

Hjemmeside prosjekt: https://www.arvenetternansen.com

Hjemmeside konferanse: https://nansenlegacy-symposium.com 

Program konferanse:

https://www.nansenlegacy-symposium.com/program/program-pdf-version (pdf versjon) 

https://www.nansenlegacy-symposium.com/program/program-overview/ (online versjon)