Amerikanske utvekslingsstudenter i Arven etter Nansen

Studentene Megan Lenss and Evan Patrohay, begge 22, er med på toktet gjennom det amerikanske Fulbright-programmet. Utvekslingsprogrammet sikrer dem et fullt år med studier i Norge.

Megan, fra Iowa City i Iowa, studerer biologisk oseanografi ved Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Tromsø. Hennes prosjekt dreier seg om oppblomstring av planteplankton i Sørishavet. Evan, fra Charleston i South Carolina, studerer ved Universitetet i Tromsø. I sitt prosjekt tar han utgangspunkt i egenskapene til ismeiofaunaen – små dyr som holder til i det nederste laget av sjøisen i Arktis.

Megan Lenss (UiT/NP). Photo: Pernille Amdahl (MET).

Det er en ære for meg å få være med på dette toktet. Dette er min første profesjonelle ekspedisjon, og det er kjempespennende å være her. Selv om Fulbright-prosjektet mitt egentlig fokuserer på Sørishavet, er veilederne mine involvert i polarforskning på begge sider av kloden. Dermed ble det mulig for meg å være med på prosjekter som er relevante for begge de to polområdene.

Norge har en lang tradisjon for polarforskning, og jeg er ydmyk for å få lov til å bringe arven videre. Måten Norge investerer i vitenskap på bidro sterkt til at jeg valgte å komme hit.

Forskerne jeg har møtt mens jeg har vært her, har vært utrolig hyggelige folk – ivrige etter å gi arven videre til en yngre generasjon. Det er spennende å være ung polarforsker i en tid da polområdene gjennomgår så drastiske endringer. Jeg er motivert for å få en dypere forståelse av de polare økosystemene, slik at vi kan utvikle effektive måter å bevare og beskytte disse dyrebare områdene på. Jeg håper å fortsette arbeidet i en mastergrad ved Universitetet i Tromsø til høsten.

Megan om bord Forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Foto: Pernille Amdahl (MET)

Hvorfor jeg valgte å studere I Norge? Jeg hadde lyst til å oppleve Arktis på nært hold. Hjemme holder jeg til i et subtropisk klima, så å reise over 80. breddegrad er utrolig eksotisk for meg!

Det er overveldende å se hvordan isen strekker seg ut i det uendelige i alle retninger!

Når jeg reiser tilbake til USA, håper jeg å kunne jobbe som sivilingeniør med fagretningen miljøteknikk, og beslutningstaker, og jeg vet at det kan være en stor fordel for jobben å lære om hvordan klimaendringene påvirker miljøet i Arktis.

Evan Patrohay (UiT). Photo: Pernille Amdahl (MET). 

Helt spesifikt studerer jeg meiofaunaen i isen med utgangspunkt i de små dyrenes egenskaper noe som gjør det mulig for meg å se hvordan dyrenes tilpasninger til omgivelsene endrer seg med klimaendringene.

Denne tilnærmelsen kan brukes på et hvert økosystem, noe som betyr at det jeg har lært i Arktis kan være nyttig uansett hvor jeg drar!

Min tid i Norge har gjort det mulig for meg å møte og lære av folk fra hele Europa. Det er et vell av kunnskap, med ulike utgangspunkt, og det har jeg satt stor pris på. 

Tommelen opp! Evan er om bord FF Kronprins Haakon. Foto: Pernille Amdahl (MET)