Contact

Research blogs

Charlotte Stark
Communication advisor
UiT The Arctic University of Norway
charlotte.stark@uit.no

The Nansen Legacy has run its own research blog on forskning.no since 2018. In 2019, an English version on sciencenorway.no followed. Here, Nansen Legacy researchers share small and large moments from their field work, and address why and how they work. Here you can all stories published over the years.

Nansen Legacy blogs on forskning.no

«Blowing in the wind»

«Hot spots» i kulden

Alger på vei ned dypet i Polhavet

Alt må jo ha et sted å leve

Arktisk havforsuring

Arven etter Nansens kunnskapstokt vinter

Blomstersanking i polarnatta

Den ensomme algen

Den perfekte front

Der det varme Atlanterhavsvannet møter Arktisk kulde

Det dype mørkeblå havet i Arktis

Dykkere på vårtokt

Ei uventa reise til det ukjende

En båt lastet med morgendagens polarforskere

En reise over Polarfronten

En reise til det kjente ukjente

Er sommeren i Barentshavet varm i år?

Finner organismar mat når sjøisen forsvinner?

Flere skrugarder nå enn under Nansens ferd

Fortellinger fra dypet

Fyrstehandserfaring om bord FF Helmer Hanssen

Før var det ikke hav i Barentshavet, men is

Havbunnskartlegging – en forutsetning for å finne prøvestasjoner

Havisens innflytelse på livet i havbunnen – fortid og nåtid

Hva ER denne rigg-greia?

Hvor ender det atlantiske vannet?

Hvor mange oseanografer trengs for å bære en koffert?

Hvordan tar vi sedimentprøver fra havbunnen?

Hvorfor skal vi bry oss om små organismer på havbunnen?

I fotsporene til Nansen

I Polhavet og på skuldrene til giganter

Ingen mann over bord

Inn i det dype ukjente sentrale arktiske bassenget

Isarbeid på trygg grunn

Isflakspagaten

Jakten på det skjulte livet i vann

Kjernevirksomhet

Kontrollerbare værballonger i det høyeste nord

Kunstnere på tokt

Livet på havbunnen

Lærlinger på isflak

Mens jeg venter på is

Mikroliv i Arktis er òg viktig

Mørket betyr ikke dvale for en av de viktigste fiskeartene i Arktis

Nattevakta

Når alle er i samme båt

Pannekaker med dønning attåt

Polhavet – utilgjengelig, ukjent og i endring

På isen i Nansenbassenget

På leiting i mørket

På tide med litt skittsnakk

Risikerer vi å kvele havets bunndyr?

Risky business

Sommer i en smeltedam

Spenning om bord i «Kronprins Haakon»

Stressmestring – om kofferter og miljøgifter på avveie

Så hvitt og pent, men ikke rent?

Så kjører vi i gang igjen – jakten på utstyr i mørke polarnatten

Tre gode grunner for å besøke Arktis i 2021

Tror du vi vet hvem vi deler denne jordkloden med? Da tar du feil.

Tverrfaglig forskning i arktisk kulde

Ultralyd blir ikke bare brukt på gravide kvinner

Unike utfordringer på en arktisk vinterekspedisjon

Utsmykking av forskningsskipet «Kronprins Haakon»

Varme

Vet de at det er Polarnatt?

Vintermørkets hemmeligheter

Viruseffekt på arktisk havforskning

Våren – et biologisk kritisk vindu i Arktis

Våren ligger i lufta

Å jobbe med det usynlige – eller hvorfor fotografen ikke tar bilder av arbeidet vårt

Året rundt i Barentshavet

Nansen Legacy blogs on sciencenorway.no

A handful of suitcases teach us how waves and sea ice interact, and improve weather and climate models

A new round of hunting for instruments in the dark polar night

Algae sinking into the abyss of the Arctic Ocean

Aliens in the Arctic?

An unexpected journey to the seabed.

Cracks in the cooking pot lid

Departure into the known unknown

Do organisms find food when the sea ice retreats?

Do the animals at the bottom of the ocean know it’s dark season?

Ephemeral landscapes

Everything has to have somewhere to live

Excitement onboard the RV “Kronprins Haakon”

First experience onboard the RV “Helmer Hanssen”

From tornadoes in Oklahoma to Arctic survival training

From your home to the lab: Household items in the life of a marine scientist

Frozen in the ice – polar research then and now

Hard disks full of data despite ice, darkness and freezing temperatures

Hardcore science

Hot topics from the cold

Hunting moorings in the dark

In the Arctic Ocean and on the shoulders of giants

In the footsteps of Nansen

Into the deep unknown central Arctic Basin

Is the summer in the Barents Sea hot this year?

Journey across the Polar Front

Let’s talk dirty

Life at the seabed: studying bottom-dwelling fish and invertebrates across the polar front

Lost and (not always) found: The ups and downs of sediment trap deployments

Mixing production deep into the ocean

Nansen Legacy Q2 Scientific divers sample ice algae and zooplankton below sea ice

Nansen’s legacy lives on 120 years after polar adventure

Pancakes in the waves – a field report from the wintery Barents Sea

Picking frost flowers in the Polar night

Research cruising in the Barents Sea: When Murphy Wins

Risky business

Searching in the dark

Small pieces and large pictures in Arctic marine science

Split on a diverging ice floe

Spring, a biologically critical time window in the Arctic

Tales from the deep

The Arctic Ocean blender system

The Central Arctic Ocean: No longer the once forgotten no man’s land

The heat

The hunt for the hidden life in water

The lonely Algae

The Nansen Legacy winter gaps cruise

The tiniest do the heavy lifting

The Transpolar Drift current

Three good reasons to visit the Arctic Basin in 2021

Tiny Arctic wildlife matters

What IS this mooring business?

Where are we?

Where food is delivered only once a year

Where the Atlantic heat meets the Arctic cold

Will the future Arctic Ocean become greener?

Winter darkness: Revealing the secrets of the sea