Paul Wassmann mottek internasjonal pris for sin arktiske forsking

I går melde The International Arctic Science Committee (IASC) at 2023 medaljen går til Professor Paul Friedrich Wassmann her ved UiT. Han får utmerkinga for sitt eineståande og langvarige arbeid for å forbetre kunnskapen om økologien i Polhavet og evna til å kombinere solid vitskap og heilskapleg drivkraft for å bringe saman ulike disiplinar.

Les mer

Den viktige polartorsken i Barentshavet

Polartorsk på Svalbard er viktig for hele næringskjeden, men den er truet av både klimaendringer og økt menneskelig aktivitet rundt øygruppen. Det er derfor ekstra viktig å forstå faktorene som påvirker bestanden, og hvor mye den egentlig tåler. Arven etter Nansens siste forskningstokt hadde fokus på dette.

Les mer

Metangassutslepp frå havbotn – ikkje berre ein klimabyrde

Vi har alle høyrt om metangassutslepp som til dømes frå Sibir som utgjer ein trugsel mot klima og gigantiske gassutblåsingar på havbotnen i Barentshavet. Men no synar ny forsking frå UiT fram ei anna side av metangassen, der gassen er ein ressurs og kjem mange dyr til gode.

Les mer

Unge forskere på forskningsekspedisjon til Nordpolen

Nordnorsk Vitensenter og UiT inviterte 80 5-åringer fra seks barnehager i Tromsø med på en imaginær forskningsekspedisjon til Nordpolen. Oppdraget til de unge forskerne var å ta havbunnsprøver på ulike steder på ferden fra Tromsø mot ishavet, og finne ut hvilke dyr som er størst i prøvene.

Les mer

Marine hetebølger i Barentshavet og hvordan de påvirker økosystemet

I juni og juli i år, har hetebølger slått ut land i Europa, Nord Afrika, Midtøsten og Asia, med temperatur på over 40 grader. Det er mindre kjent at hetebølger også forekommer i havet. I likhet med hetebølger på land har marine hetebølger potensiale til å endre økosystemer og forårsake store økonomiske tap innen fiskeri og akvakultur, noe som igjen krever økt fokus på og forståelse for forekomsten og virkningen av hetebølger i havet.

Les mer

Polhavet: Fikk utrolig lite fisk, men fant «søringer» under isen

For første gang har forskerne trålt pelagisk under isen i Polhavet. Fangsten ble mager, men forskerne oppdaget mange «søringer». Selv Polhavet er altså ikke et rent arktisk økosystem.

Les mer