Det nye Barentshavet – Forskere er vitne til tydelige endringer med store konsekvenser

Barentshavet, slik vi har kjent det – er ikke mer, sier forsker Sebastian Gerland fra Norsk Polarinstitutt

Les mer

Arven etter Nansen faktaark – En snarvei til ny kunnskap

Hva er de viktigste funnene fra Arven etter Nansen-prosjektet? Hvis du ikke har tid til å lese de over 200 vitenskapelige publikasjonene, gir våre nye faktaark deg en visuell og oppsummert tilgang til ny kunnskap om ti temaer knyttet til Barentshavet.

Les mer

Polhavets fortid og framtid er tema i en stor forskningskonferanse i Tromsø

PRESSEMELDING: Det store norske forskningsprosjektet Arven etter Nansen har studert klima- og økosystemforandringene i det nordlige Barentshavet i sju år. Nå organiserer prosjektet en stor internasjonal avslutningskonferanse i Tromsø den 6.–9. november 2023.

Les mer

Iskantsonen – Meir enn kva det blotte auge ser

Iskantsonen er eit heitt politisk tema som ofte er oppe til diskusjon. Vi snakkar om utvinningstillatingar, fiskeriaktivitet og no dei siste åra om ein auka aktivitet i nordlege delen av kloden. Det er og ein klar forventa vekst i blå økonomi framover i Noreg.

Les mer

Stigning og fall av isproduksjonen i Arktiske havisfabrikker

Hvert år gjennomgår ishavet i Arktis en syklus av smelting og frysing. Fra mars til september smelter isen gradvis og blir tynnere, og fra oktober til mars fryser vannet igjen. I vårt varmere klima ser vi at stadig mer is smelter hvert år. Man skulle forvente at isen også ville fryse mindre, men vi har observert at veksten av havis – eller havisproduksjonen – har økt de siste tiårene. Ja, du leste det riktig: til tross for oppvarming produseres det mer is om vinteren enn før!

Les mer