Arven etter Nansen sine kvinner

Vårt prosjekt Arven etter Nansen har eksistert i fem år og har alle dei åra har vi synt fram at ein kan ha god balanse av kjønn på toppnivå. Ikkje berre er prosjektet vårt leia av ei kvinne, men 40% av prosjektleiinga er kvinner. Berre for å toppe det heile, så består administrasjonen til prosjektet berre av kvinner.

Les mer

Paul Wassmann mottek internasjonal pris for sin arktiske forsking

I går melde The International Arctic Science Committee (IASC) at 2023 medaljen går til Professor Paul Friedrich Wassmann her ved UiT. Han får utmerkinga for sitt eineståande og langvarige arbeid for å forbetre kunnskapen om økologien i Polhavet og evna til å kombinere solid vitskap og heilskapleg drivkraft for å bringe saman ulike disiplinar.

Les mer

Den viktige polartorsken i Barentshavet

Polartorsk på Svalbard er viktig for hele næringskjeden, men den er truet av både klimaendringer og økt menneskelig aktivitet rundt øygruppen. Det er derfor ekstra viktig å forstå faktorene som påvirker bestanden, og hvor mye den egentlig tåler. Arven etter Nansens siste forskningstokt hadde fokus på dette.

Les mer