Brukar teknologi for å undersøke alge i Arktis

Arktis sitt kvite landskap, der havet er dekka av eit lag med is. Sel og isbjørn bur her og landskapet er fortryllande, frosen og eventyraktig. Sjølv om det er kaldt her, så er området råka av sterke sesongendringar. Eitt av dei mest dramatiske endringane er lyset.

Les mer