Paul Wassmann fikk pris for polarforskning

Paul Wassmann ble tildelt Framkomiteens belønning for polarforskning. Han fikk prisen for sitt mangefasetterte arbeid innenfor arktisk forskning og hans aktive rolle i å påvirke dagsorden for forskningen.

Prisen ble delt ut ved Nansen minneforelesning i Det Norske Videnskaps-Akademi mandag 11. oktober. Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen leste opp komiteens begrunnelse og overrakte ham diplomet. Anne Greve er etterkommer etter Nansen (oldebarn) og sitter i Framkomiteen og bivånet utdelingen.

«Framkomiteens belønning for polarforskning deles ut til en norsk forsker som har ydet et verdig bidrag – ved en avhandling eller på annen måte – til utforskningen av polarlandenes eller polarhavenes biologi, geografi (herunder etnologi og lignende), geofysikk, geologi eller oseanografi» UNIFOR 

Rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen leste opp komiteens begrunnelse og overrakte ham diplomet

Paul Wassmann og til høyre er rektor ved Universitetet i Oslo, Svein Stølen som leste opp komiteens begrunnelse og overrakte diplomet. Foto: Thomas Eckhoff/Det Norske Videnskaps-Akademi.

Paul Wassmann er beveget og takknemlig for hedringen av hans polarforskning.

– Det er en betydelig ære at min innsats for den marine, arktiske forskning er blitt hedret på denne ærerike måte. Det betyr at den polarforskningen som UiT Norges arktiske universitet har utført i det Høye Nord er lagt merke til.  Min forskning hadde ikke vært mulig uten et sterkt team med polarforskere, både de som arbeider ved UiT, i Tromsø og resten av landet, sier Wassmann.

Paul Wassmann her flankert av Anne Greve som er etterkommer etter Nansen (oldebarn) og sitter i Framkomiteen. Foto: Thomas Eckhoff/Det Norske Videnskaps-Akademi.

Wassmann viser fram et vidtfavnende samarbeid som nøkkelkomponent for polhavsforskning.

– Under foredraget til minne for Nansens fødselsdag forsto jeg mer enn før at arven etter Nansen er langt mer enn Norges strålende landslag som prosjektet Arven etter Nansen. Et bedre samarbeid mellom ulike fagretninger og nordområdene i sikte burde forsøke å fylle rommet mellom forskeren, næringspolitikeren og menneskerettighets forkjemperen Nansen.  Dette kunne bli en prioritert oppgave for det kryssfakultere virkelighetsrommet til UiT Norges arktiske universitet, avslutter han.

Ønsker du å lese talen som Paul Wassmann gav: DNVK tale Paul Wassmann 2021

Fagkomiteen som har vurdert årets nominerte fremhever følgende momenter om Wassmann som avgjørende for sin innstilling, skriver Unifor: 

  • hans kunnskapsutvikling om marin økologi i Barentshavet og norske fjorder, inkludert Svalbard – i et panarktisk perspektiv.
  • hans ledende rolle i å frembringe kunnskap om den globale klimaendringen og dens innflytelse på det arktiske økosystemet.
  • hans rolle som nøkkelspiller i etableringen av internasjonale symposier som har blitt møteplasser for unge forskere, seniorforskere og politikere.
  • hans aktive rolle i å påvirke dagsorden for arktisk forskning, spesielt ved Arctic Frontiers, som har blitt en viktig møteplass for politikk og forskning.