En av de mest leste på forskning.no

Arven etter Nansen hadde en av de mest leste blogginnleggene på forskning.no i 2020.

https://forskersonen.no/blogg-dyreverden-insekter/de-mest-populaere-bloggene-i-aret-som-gikk/1793093

Bodil Bluhm (UiT og Arven etter Nansen) sitt blogginnlegg om hvem vi deler kloden med, var den niende mest leste saken på forskning.no i 2020.

Innlegget ble laget til FNs internasjonale dag for biologisk mangfold den 22. mai 2020 på både norsk og engelsk, og ble deretter raskt plukket opp internasjonalt og gikk viralt fra ScienceNorway.no.

Bodil Bluhm, professor ved UiT, skrev saken som ble en av de 10 mest leste sakene ved forskning.no 

 

Utdrag fra blogginnlegget:

«Ettersom 70% av jordkloden er dekket av hav, gir det seg selv at det biologiske mangfoldet i havet er viktig. Dette er grunnen til at forskning på marin biodiversitet også er en kjerneaktivitet i Arven etter Nansen prosjektet. Prosjektet har som mål å bygge en kunnskapsbase for bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og det tilgrensende Polhavet i det 21. århundre.»

– Biodiversitet – både innenfor og mellom arter og i økosystem – er grunnlaget for produktivitet og andre økosystemtjenester. Dette også gjelder i Barentshavet, som er Arven etter Nansen sitt område, sier Bodil.

Bluhm mener at bloggen ble populær både på grunn av tema og bruk av gode bilder.

– Jeg tror at bloggen ble populær ikke bare på grunn av det viktige temaet, men også fordi vi hadde veldig gode bilder å formidle temaet med. For dette takker vi fotograf og biolog Fredrik Broms, avslutter hun.

 

Følg med på våre blogger på forskning.no og sciencenorway.no for å få med deg de siste nyhetene fra tokt og arbeid i prosjektet Arven etter Nansen.