Mekanismer under atlantifisering av Arktis

Atlantifisering gjør Arktis preget av varmere havtemperaturer og redusert havis. Barentshavet er "hot spot" for disse endringene, noe som har brede sosioøkonomiske og miljømessige konsekvenser i regionen. Imidlertid er det foreløpig ingen fullstendig forståelse av hva som forårsaker havoppvarmingen.

Forskerne i prosjektet ville finne ut om det var betydning mellom transport av varme (havadveksjon) og varmeutveksling mellom atmosfæren og havet (luft-hav-varmestrømmer) ved oppvarming av Barentshavet og Fram-stredet.

I den isfrie regionen er transport av varme med havstrømmer funnet å være den viktigste drivkraften for oppvarmingstrenden på grunn av økende tilsigstemperaturer mellom 1996 og 2006.

I den marginale issonen og det isdekte nordlige Barentshavet, er havpåvirkning og luft-hav-varmestrømmer funnet å være av vekslende betydning for å drive oppvarmingstrenden gjennom den analyserte perioden fra 1993 til 2014.

En bedre forståelse av de nyere oppvarmingstrendene i Barentshavet og Fram-stredet påvirker hvordan vi forstår havets rolle i pågående og fremtidige arktiske klimaendringer.

Les den her