Mekanismer under atlantifisering av Arktis

Atlantifisering gjør Arktis preget av varmere havtemperaturer og redusert havis. Barentshavet er «hot spot» for disse endringene, noe som har brede sosioøkonomiske og miljømessige konsekvenser i regionen. Imidlertid er det foreløpig ingen fullstendig forståelse av hva som forårsaker havoppvarmingen.

Les mer