Varmare Atlanterhavsstraum kan forklare havissmelting nord for Svalbard

Lenge har ein tenkt at varmt vatn som flyter langs Svalbards vestkyst transportar nok varme til å smelte havis effektivt. Til tross for denne teorien, er det naudsynt å ha nok målingar for at Atlanterhavsstraumen for å bevise dette.

Les mer