Klimaendring + Miljøgifter = Dårlig kombo

Kombinasjonen miljøgifter og varmere klima kan gjøre det vanskeligere for livet i arktiske farvann.

Vi er omringet av kjemikalier

Vi er omringet av kjemikalier daglig, både våre klede og i produkt vi bruker i hverdagen som for eksempel teflonsteikepannen til fritidsklær  

– Men fordi de er så små og ikke synlig for det blotte øye er det vanskelig å forholde seg til dem, forteller Julia Giebichenstein.

I motsetning til plastforurensning som er synlig, er disse kjemikaliene usynlige, og vi finn våre hverdagskjemikalier på avsidesliggende steder som Arktis.

– Og de fleste kjemikaliene blir transportert til Arktis fra sør, seier Julia Giebichenstein.

 

Livet i Arktis følsomt for stress

Sesonger er preget av små marginer. En lev, dør og reproduserer seg på kort tid. Så spørsmålet som blirt stilt er om dyr tilpasser seg forskjellene i sesongene og hvordan former disse giftstoffene i havet dyrene som lever der?

– Disse tilpassingane fører til at energinivåene til dyr varierer med årstida, og det kan påvirke mengden giftstoffer som blir sluppet ut i kroppen fra fettreservene. I tillegg til dette kan disse sesongmessige energiforandringene påvirke disse dyrene sine generelle evne til å takle stress som miljøgifter, forteller Robynne Nowicky

Både Julia og Robynne er intervjua i Apollon om forskingsarbeidet dei gjer i prosjektet Arven etter Nansen.

Artikkelen kan du lese her