Streaming Arrangement

I dette seminaret som Tekna arrangerer vil dere få vite mer om prosjektet i sin helhet og vi vil også gå litt dypere inn i to delprosjekter.

STREAMING ARRANGEMENT 

Dato: 7.mai 
Kl. 15:00 – 16:30

Påmelding (gratis) via tekna.no

Arven etter Nansen er et stort arktisk forskningsprosjekt med hovedsete i Tromsø. Prosjektet har som mål å gi kunnskap om havklima og økosystem i rask endring.

Prosjektet består av 200 forskere fra ti forskningsinstitusjoner i Norge. Prosjektet er tverrfaglig og innehar forskere med kompetanse innen fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, samt geologer, modellører og teknikere.

Program:

1. Arven etter Nansen – forskning for bedre samarbeid. Marit Reigstad, prosjektleder, professor ved institutt for Arktisk og marin biologi ved UIT

2. På jakt etter varmt vann i ishavet – fysisk oseanografi i Arven etter Nansen Øyvind Lundesgaard, post doc. ved Norsk polarinstitutt.

3. Hva betyr klimaendring for det marine økosystemet i Barentshavet? Stressfaktorer, trusler, og muligheter. Paul Renaud, seniorforsker ved Akvaplan Niva og professor II på UNIS