INTERNASJONALT BEREKRAFTIG FISKERI

Eit sidearrangement i Arctic Frontiers organisert av Marit Registad og Alf Håkon Hoel, UiT Kva skal til for å få eit berekraftig fiskeri? Med bakgrunn i erfaringane frå den arktiske sokkelen, vil dette panelet adressere viktige element i moderne fiskeri. Dette inkluderer forskingsarbeid for å forstå og overvake marine økosystem og korleis dei forandrar seg,…

Les mer

FRÅ FORSKING TIL KUNNSKAP FOR ALLE

Sidearrangement til Arctic Frontiers organisert av Arven etter Nansen Korleis kan kunnskap frå avanserte forskingsprosjekt nå ut til publikum og dei som har mynde til å ta avgjersle? Korleis kan vi auke kompetansen til forskarar slik at dei syne fram sine resultat i eit format som er nyttig for dei som skal bruke det i…

Les mer