Arven etter Nansen samler prøver i russisk sone

Akvaplan-niva-forsker Vladimir Savinov er ombord det russiske forskningsfartøyet Dalnie Zelentsy, på overvåkningstokt i det østlige Barentshavet. Gjennom et samarbeid mellom Murmansk Marinbiologiske Stasjon (MMBI) og Akvaplan-niva skal Savinov ta prøver…

Les mer