Arven etter Nansen samler prøver i russisk sone

Akvaplan-niva-forsker Vladimir Savinov er ombord det russiske forskningsfartøyet Dalnie Zelentsy, på overvåkningstokt i det østlige Barentshavet. Gjennom et samarbeid mellom Murmansk Marinbiologiske Stasjon (MMBI) og Akvaplan-niva skal Savinov ta prøver fra bunnsediment, dyreplankton, fisk og sjøvann. Disse prøvene kan komme til nytte for flere av forskere i Arven etter Nansen. Toktruta dekker områder som utfyller…

Les mer