Arven etter Nansen årsrapport for 2019

Vi er stolte av å gi et glimt av våre mange prosjektaktiviteter fra 2019. Årsrapporten framhever den nye vitenskapelige kunnskapen som har begynt å dukke opp og presenterer noen av våre forskningsaktiviteter, våre forskere og rekrutter.

Prosjektteamet vårt overstiger nå 200 forskere, inkludert mer enn 50 rekrutter på PhD- og post doc-nivå, og jobber innenfor og på tvers av de mange institusjonene og fagområdene som er involvert.

Les vår årsrapport her (på engelsk): Nansen Legacy AR2019-web