Årsrapport 2018

Foto: Ann Kristin Balto / Norsk Polarinstitutt

Årsrapporten for 2018 er klar, og kan lastes ned her.

Det første året av Arven etter Nansen-prosjektet er vel gjennomført. Det har vært stor aktivitet med både et oppstartsmøte og et årsmøte, fire forskningstokt, to workshops og mer enn 50 presentasjoner, i tillegg til publisering av flere fagfellevurderte artikler. 130 forskere og et økende antall doktorgradsstipendiater og postdoktorer (19 i 2018) har lagt ned en betydelig innsats dette første året.

Les hele årsrapporten her:

Last ned årsrapport 2018 som vanlig PDF

Last ned årsrapport 2018 som interaktiv PDF