Samarbeidsprosjekter

Arven etter Nansen bidrar til internasjonal forskning og en omfattende forståelse på tvers av arktiske nasjoner. Internasjonalt samarbeid er et absolutt krav for helhetlig forskning og forvaltning i nordområdene.