Samarbeidsprosjekter

Arven etter Nansen bidrar til internasjonal forskning og en omfattende forståelse på tvers av arktiske nasjoner. Internasjonalt samarbeid er et absolutt krav for helhetlig forskning og forvaltning i nordområdene. 

Kontakt

Prosjektleder
Marit Reigstad
UiT Norges arktiske universitet

Mediekontakt

For generelle henvendelser, kontakt Amalie Kvame Holm ved Meteorologisk institutt: amaliekh@met.no
Mobil: 976 65 884

Pressekontakter

FINANCED BY: