Partnervirksomheter

Arven etter Nansen er finansiert av Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. De står for 50 % av budsjettet, mens de deltakende institusjonene bidrar med 50 % in-kind. Det totale budsjettet for Arven etter Nansen er 740 mill. NOK.