Ledige stillinger

Postdoktor innen fysisk-biologiske koblinger

Havforskningsinstituttet (HI) har ledig en 3-årig åremålsstilling som postdoktor, inkludert 25 % pliktarbeid. Hovedfokus vil være å undersøke hotspots og sesongvariasjon i det nordlige Barentshavet. Den som tilsettes blir en del av Forskningsgruppe Oseanografi og klima. Stillingen vil ha arbeidssted i Bergen.

Stillingen er knyttet til forskningsprosjektet Arven etter Nansen (http://site.uit.no/nansenlegacy). Arven etter Nansen er det norske arktiske forskningsmiljøets felles tilnærming for å etablere en holistisk forståelse av et endret marint arktisk klima og økosystem. Det er et samarbeidsprosjekt med ti norske forskningsinstitusjoner med prosjektperiode 2018-2023. Aktiviteter i prosjektet inkluderer internasjonalt samarbeid og flere tokt med det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon. Stillingens arbeid vil ligge i arbeidspakkene RF1 Naturlig variabilitet og RF3 Det levende Barentshavet.

Les mer om stillingen her: https://www.jobbnorge.no/ledige-stillinger/stilling/187005/postdoktor-innen-fysisk-biologiske-koblinger

Søknadsfrist: 08.06.2020