Forskningsfokus

De fire fokusområdene (RF1–4) representerer hva slags forskning Arven etter Nansen fokuserer på. Forskningsaktivitetene (RA) representerer hvordan resultatene skal samles inn (A–C) og deles med offentligheten (D).

Arven etter Nansen har fire fokusområder: