Forskningsskipet Kronprins Haakon

I sentrum for aktivitetene i Arven etter Nansen er det isgående forskningsskipet Kronprins Haakon – et av verdens mest avanserte i sitt slag.

FF «Kronprins Haakon» kan gå i tre knop i én meter tykk is. Fartøyet har en rekkevidde fra Tromsø til Cape Town og tilbake, og er utstyrt med høyteknologisk utstyr for å kunne gjøre en rekke forskjellige oppgaver. «Kronprins Haakon» skal dekke både eksisterende og nye behov for tilstedeværelse, overvåking og datainnsamling i islagte og åpne farvann til alle årstider.

Kan huse 55 personer

Med en bruttotonnasje på cirka 9000 tonn, en lengde på 100 meter og en bredde på 21 meter, vil fartøyet være i stand til å huse 55 personer – forskere, studenter og mannskap – i 38 lugarer. Hangaren i baugen har plass til to helikoptre og er utstyrt med kompleks instrumentering til undersøkelse av marin økologi, morfologi og geologien i havbunnen. Isbryteren, som er designet av Rolls-Royce, vil ha marsjfart på 15 knop.

– Med Kronprins Haakon innleder vi en ny æra for norsk polarforskning. Som eier av Kronprins Haakon er vi stolte over å kunne være med å forvalte nasjonens forskningsinfrastruktur og det nye forskningsskipet er et etterlengtet redskap, sier direktør ved Norsk Polarinstitutt, Ole Arve Misund.

Her kan du lese mer og følge siste nytt om fartøyet

Tokt

Arven etter Nansen har planer om totalt 285 toktdøgn på «Kronprins Haakon» i årene 2018–22.

Fartøyet eies av Norsk Polarinstitutt og driftes av Havforskningsinstituttet, mens Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet blir den største brukeren.