Datainnsamling og infrastruktur

Arven etter Nansen vil gjennomføre tverrfaglig forskning ved hjelp av omfattende forskningstokt, fjernmåling, utsetting av rigger og bruk av UAV/ROV/AUV-teknologi for å samle inn data og observasjoner i det nordlige Barentshavet og Polbassenget. Et annet viktig mål er å utvikle de teknologiske plattformene for bedre og mer koordinert bruk av observasjoner i islagte farvann. Feltarbeidet er basert på en samordnet bruk av de norske forskningsfartøyene, særlig den nye norske isbryteren FF Kronprins Haakon. Dette forskningsfartøyet vil også fungere som plattform for luftbårne aktiviteter og undervannsrobotikk.

En oversikt over planlagte tokt finnes her.