Arven etter Nansen: Banebrytende forskning nord for iskanten

Arven etter Nansen er et nyskapende og helhetlig arktisk forskningsprosjekt som skal gi integrert kunnskap om et havklima og økosystem i rask endring. Det kreves ny kunnskap for en bærekraftig forvaltning av det nordlige Barentshavet og Polbassenget gjennom det 21. århundre. Arven etter Nansen-teamet består av over 140 forskere fra ti norske forskningsinstitusjoner. Forskningsgruppen omfatter tverrfaglig arktisk kompetanse innen fysisk, kjemisk og biologisk oseanografi, samt geologer, modellører og teknikere. Sammen vil de undersøke fortidens, dagens og det fremtidige klima og økosystem i det nordlige Barentshavet. Arven etter Nansen vil bruke rundt 360 dager til sjøs, på forskningstokt med det nye norske isgående forskningsfartøyet FF «Kronprins Haakon». Skipsbasert prøvetaking kompletteres med bruk av undervannsrobotikk, rigger som står ute året rundt samt satellittbaserte observasjoner. Datamodellering brukes til å integrere feltbaserte observasjoner, og til å undersøke dynamikken i klimaet og økosystemene i det nordlige Barentshavet. Prosjektet varer i seks år (2018–2023) og finansieres av Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. De står for 50 % av budsjettet, mens de deltakende institusjonene bidrar med 50 % in-kind. Det totale budsjettet for Arven etter Nansen er 740 mill. NOK.
Barentshavet endres raskt, og er et krevende område både forskningsmessig og logistikkmessig – det er også av stor betydning for Norges forvaltning av ressurser og internasjonale forpliktelser – derfor kan forskningsspørsmålene kun besvares gjennom et nasjonalt og koordinert samarbeid som følger de høyeste vitenskapelige standarder.”
Les mer om prosjektbeskrivelsen her (på engelsk)