Paneldebatt med klima- og miljøvernministeren Espen Barth Eide

Forskersamfunnets dialog med beslutningstakere er avgjørende for kunnskapsbasert politikkutforming. På onsdag vil Barth Eide være med på paneldebatt om temaet under Arctic Frontiers, i Tromsø.

Tor Eldevik, instituttleder ved Geofysisk institutt, UiB og en av Arven etter Nansens prosjektledere, er moderator på sidearrangementet.

– Vi skal både feire kunnskapsbaserte prosessers sitt gjennomslag på den politiske agenda som eksemplifisert gjennom FNs klimapanel, og stille spørsmålet hvorfor den anerkjente kunnskapen ikke fører til mer endring i praktisk politikk, sier Tor Eldevik.

Rapporter som grunnlag for å ta avgjørelse innen forvaltning

Sammenstillinger av kunnskapsstatus rettet mot beslutningstakere, som for eksempel dem fra IPCC og IPBES, har vært med å sette politiske agendaer de siste årene. Dette er viktig seire for vitenskapen og samfunnet, men vi må fortsette det arbeidet med å gjøre vitenskapelige resultater viktig og få enda mer gjennomslagskraft for forvaltning i framtiden.

– Er vi forskere enda ikke gode nok til «å oversette» våre funn til håndterbar informasjon i praksis, eller kommer vi ikke utenom den iboende tregheten i politiske prosesser og samfunnsendring? Kan vi sammen gjøre noe for enda større gjennomslag i det siste? Lurer Eldevik på.

Få til en mer effektiv arktisk forvaltning og politisk beslutningsgrunnlag

Gjennom en panelsamtale og spørsmålsrunde, ønsker vi å fremme det som er blitt gjort innen nåværende arbeid, med å identifisere suksess og få til en forvaltning av Arktis for framtiden gjennom forskningsresultat.

Vi vil også gjerne få utfordre de normene som forvaltningen har hatt til nå, i og med vi har sett at det kan være vanskelig å komme med vitenskapelige innspill. Tema vil inkludere hvordan dagens metoder for å påvirke hvordan forvaltningen funker, og hvordan vi kan vurdere denne. Og finne ut hvilke barrierer som hindrer effektive beslutninger tatt av kunnskapsholdere og beslutningstakere.

Vi vil diskutere mulige tilnærminger for å adressere slike problemstillinger, gjennom nye og eksisterende retninger for å ta sikte på å muliggjøre en mer effektiv påvirkning av forvaltning, fra den enkelte forsker til det hele vitenskapelige samfunnet.

Andre fra Arven etter Nansen som deltar i paneldebatten er postdoktor Alun Jones (NTNU) og forsker Lise Øvreås (UiB/UNIS)