Figur2_JCLI_2019

Figur fra Journal of Climate 2019

Figuren viser styrken på havsirkulasjonen i Nord-Atlanteren og Norskehavet. Blå linje i figuren er middel for 40 klimamodell-simuleringer mens det grå området viser spredningen. Enheten i figuren (Sv: Sverdrup) er et mål på styrken til strømmen.
Foto: Figur fra studien / Marius Årthun, Tor Eldevik, Lars H. Smedsrud