Interessert i å bli med på tokt?

En stor del av forskningsaktiviteten i Arven etter Nansen-prosjektet foregår på tokt nord i Barentshavet. Å delta på tokt kan være av interesse for presse, kunstnere og andre – og vi i prosjektet er åpne for slike henvendelser. Vi vil da ønske å inngå en avtale for å sikre at begge parter får nytte av deltakelsen.

Det er verdt å merke seg at deltakelse på tokt er kostbart, og at toktene som hovedregel går over flere uker om gangen. Derfor er det svært begrenset med plasser og en streng vurdering av hvordan slike plasser brukes. Eksterne deltakere må i utgangspunktet selv dekke kostnader knyttet til toktet som reise, sikkerhetskurs, forsikring og helseerklæring.

Ta kontakt dersom du mener du har et interessant prosjekt hvor tilgang til arktiske havområder eller forskere i felt er viktig. Send oss gjerne en beskrivelse av hvem du er, hva du ønsker å lage eller formidle og i hvilke kanaler du vil formidle det.

Cecilie Mauritzen, forsker ved Meteorologisk institutt, er koordinator for eksterne deltakere på tokt: ceciliem@met.no

Toktplan 2018