Ledige stillinger

Postdoktor, Arktisk marin økologi (3 år)

Norsk Polarinstitutt har ledig stilling som postdoktor i Arktisk marin økologi. Stillingen er organisert i forskningsavdelingen, seksjon for miljøgifter og har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse i opptil ett år, avhengig av finansiering.

Stillingen er tilknyttet forskningsprosjektet Arven etter Nansen (http://arvenetternansen.com) som er Norges forskningsinnsats for å etablere en grunnleggende forståelse av endringer i det arktiske marine klima og økosystemer. Prosjektet har som mål å frembringe vitenskapelig kunnskap som er nødvendig for fremtidig bærekraftig ressursforvaltning i Barentshavet og det tilgrensede Polhavet. Det er et samarbeidsprosjekt mellom ti norske institusjoner og innebærer flere tokt med det nye isgående forskningsfartøyet Kronprins Haakon.

Les mer og søk stillingen

For flere ledige stillinger se her (på engelsk)