Tokt 2018

Tokt # Navn Toktleder Dato
1 Fellestokt 1-1 Reigstad (UiT) kansellert
2 Fysiske blandingsprosesser: Formålet er å studere blandingsprosesser i havet langs Vest-Spitsbergen strømmen og nord av Svalbard. Fer (UiB) 27. juni-10. juli
3 Fellestokt 1-2: Går i det sentrale og nordlige Barentshavet, og det tilstøtende Polhavet. Fysiske, kjemiske og biologiske undersøkelser i åpent vann, isdekket vann og is. Ingvaldsen (IMR) 6.- 23. august
4 Fysiske prosesser: Formålet er å identifisere og kvantifisere prosesser som er viktig for varmebudsjettet i et kontrollområde nord for Svalbard. Toktet vil også bidra til å utvikle og teste avansert teknologi. Fer (UiB) 12.- 24. september
5 Paleotokt – geologiske prøvetakinger: Kartlegging av havbunnen og de øverste sedimentlag. Innsamling av marine sedimentkjerner og vannprøver. Utsetting av rigg. Husum (NPI) 26. september-20. oktober